دارای کارگران حرفه ای و متخصص و ورزیده در زمینه باربری و حمل و نقل اثاثیه منزل

اعزام کارگر خالی جهت تخلیه و بارگیری بار شهرستان

متخصص در حمل تضمینی وسایل سنگین از قبیل : ساید – تردمیل – بوفه – کنسول – شیشه و…

Call Now Button88690474 تماس

تماس